06-30-436-8293
titkarsag@feherbot.hu
4087 Hajdúdorog Fogadó utca 3-5.
Logó

Fehér Bot Alapítvány
Elemi Rehabilitációs Központ

Bemutatkozás Szolgáltatási rend Igénybevétel feltételei Szolgáltatási kisfilmek Egyéb tevékenységek Aktuális események Elérhetőség


Tájékoztatjuk klienseinket és partner szervezeteinket, hogy 2022. december 22-e és 2023. január 9-e között szolgáltatásunk szünetel.Bemutatkozás


A Fehér Bot Alapítvány 2006. december 01. napjával debreceni székhellyel és nyíregyházi kihelyezett csoporttal hozta létre a Látássérültek Elemi Rehabilitációs Központját.
2009-2011 között a TÁMOP 5.4.7. projekt keretében régiós szinten, tehát Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 21 szakember részvételével valósította meg a látássérültek rehabilitációját. Az elmúlt 15 évben minden pályázati lehetőségeket kihasználva igyekezett fenntartani elemi rehabilitációs szolgáltatását, és ezzel az ellátási területén élő gyengénlátó, aliglátó és vak kliensek rehabilitációhoz való hozzáférését elősegíteni.
Jelenleg Debrecenben és Nyíregyházán érhető el a szolgáltatás ambuláns formában, valamint igény szerint a kliensek lakókörnyezetében otthontanítás keretein belül.
A szervezet széles körű kapcsolati hálóval rendelkezik mind a két megyében, amely segíti a szolgáltatás népszerűsítését. A megvalósító munkatársak közül több személy gyengénlátó vagy vak, így sorstársként hitelesek, jó példaként állnak az ügyfelek előtt.
A 15 év alatt 14 projekt (hazai és uniós) megvalósítása során 922 kliens bevonása és rehabilitációja történt meg.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Fehér Bot Alapítvány „Látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás”nyújtását az „LSER2021” pályázati program keretében 2021.04.01-től továbbfolytatja.

Az alapítvány célja a Hajdú-Bihar és Szabolcs Szatmár Bereg megyében élő, látássérültté vált személyek felkutatása és számukra magas színvonalú elemi rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, továbbfejlesztése. Szervezetekkel való együttműködés során az elemi rehabilitációs szolgáltatás népszerűsítése.
Szolgáltatási formák: Az alapítvány ambuláns, otthontanítás szolgáltatási forma igénybe vételére ad lehetőséget, az egyenlő esélyű hozzáférés elvének érvényesítése érdekében.

Az elemi rehabilitációs területek, modulok a következőek:
• rehabilitációs intervenció
• rehabilitációs felmérés
• funkcionális látásvizsgálat
• látástréning
• tájékozódás- és közlekedés
• mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
• kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
• adaptált gépírás oktatása
• tapintható írás-olvasás tanítása
• esetkezelés és klienskoordináció
• pszichológiai szolgáltatás

Szolgáltatás helyszínei:

Fehér Bot Alapítvány Elemi Rehabilitációs Központ
4025 Debrecen, Postakert u. 2.
Telefon: 52-530-658
Molnár István klienskoordinátor: 06-30-825-30-36

Fehér Bot Alapítvány Nyíregyházi Elemi Rehabilitációs Szolgáltatópont
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6 129. iroda
Telefon: 42-788-297
Tóth Rea klienskoordinátor: 06-30-664-26-87
Web: www.feherbot.huA szolgáltatásban dolgozó munkatársak kompetenciái


Központ:


Bodó Erzsébet szakmai vezető, elemi rehabilitációs szakember - a projekt szakmai irányítása, felügyelete, rehabilitációs intervenció, funkcionális látásvizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő segédeszközök,tapintható írások tanítása
Molnár István klienskoordinátor, szociális munkás - klienskoordináció, esetkezelés(szociális munka), rehabilitációs felmérés, rehabilitációs intervenció
Oláh Erzsébet pszichológus - pszichológiai szolgáltatás, rehabilitációs intervenció
Nagy Margit elemi rehabilitációs szakember - rehabilitációs intervenció, funkcionális látásvizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységekés életvitelt segítő segédeszközök, tapintható írások tanítása
Jenei Imre informatika tanár - kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása, adaptált gépírás oktatása
Karcagi Márta informatika tanár - kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása, adaptált gépírás oktatása

Szolgáltatópont:


Dr. Kissné Barna Zsuzsanna informatika tanár - kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása, adaptált gépírás oktatása
Éles Melinda Mariann tiflopedagógus - rehabilitációs intervenció, funkcionális látásvizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységekés életvitelt segítő segédeszközök,tapintható írások tanítása, adaptált gépírás oktatása
Listván Andrea tiflopedagógus - rehabilitációs intervenció, funkcionális látásvizsgálat, látástréning, tájékozódás-közlekedés, mindennapos tevékenységekés életvitelt segítő segédeszközök,tapintható írások tanítása
Tóth Rea klienskoordinátor, szociális munkás - klienskoordináció, esetkezelés(szociális munka), rehabilitációs felmérés, rehabilitációs intervencióSZAKMAI BESZÁMOLÓ


„Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára”
projekt megvalósulásáról (kód: LSER2020)


Indikátorok bemutatása


Indikátor megnevezéseA támogatási szerződésben vállalt értékElért értékEltérés esetén indoklás
A projektbe bevont látássérült személyek száma20 fő38 főRégi kliensek igény szerinti bevonása
A szolgáltatásba újonnan bekerült látássérült személyek száma6 fő5 főJárványhelyzet miatt

A járvány helyzetre való tekintettel azon modulok esetében, ahol közvetlen érintkezés nélkül is hatékony maradhatott az oktatás, online formában folytatódott a fejlesztés.

A projekt időszakban 2 fő szociális munkás végzettségű munkatárs felvételével történt humánerőforrás-fejlesztés. Az új kollegák tanulmányozták a program törvényi hátterét, feltételrendszerét, megismerkedtek a projekt dokumentációval, hogy a későbbiekben minél zökkenőmentesebbé váljon azok felvétele, kitöltése. Az LSER2021 pályázatírás során ötletbörzét tartottak, hogy melyek azok a szolgáltatás színvonalát javító tevékenységek, amelyek népszerűbbé tehetik az elemi rehabilitációs programot a célcsoport számára.

A betervezett 2 fő szociális végzettségű munkatárs „elemi rehabilitációs szakemberré” és 1 fő „informatika oktatóvá” való képzése, valamint a már elemi rehabilitációs szakemberként dolgozó munkatárs „látássérült halmozottan sérült személyek elemi rehabilitációs tréner” végzettség megszerzése a pandémia helyzet miatt nem valósult meg.

Infrastruktúra fejlesztése: A életvitelt segítő segédeszközök beszerzésével az oktatás hatékonyabbá tétele, egyéni igényekhez igazodó tanítás valósult meg(pl: optelec Compact 6 HD beszéddel, ami nem csupán egy e-nagyító, szöveget, tárgyat és fotót lehet vele nagyítani nagy kontrasztú, színes megjelenítéssel, ugyanakkor a szöveget fel is olvassa. Nagyító/olvasó egér, nemcsak a látástréning modulon belül gyakran használatos eszköz mely visszaadja az olvasás élményét, lehetőségét, hanem ára miatt a látássérültek számára elérhető. A Magic billentyűzet beszerzése a gyengénlátó-aliglátó személyek, valamint az ízületi megbetegedésben szenvedők (nagyobb méretű karakterek a klaviatúrán) billentyűzet használatát segítette. Egyéb cikkek beszerzése (ujjavasaló, kulcsjelölők, pattintós tű, fehérbotok).

A szervezet két megyében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyében nyújtotta szolgáltatásait. Debrecenben, a Központban 6 fő megvalósítóval, Nyíregyházán a Szolgáltatópontban 5 szakemberrel folyt a látássérült emberek rehabilitációja. Mind a két helyszínen biztosított volt a szolgáltatás ambuláns vagy otthontanítás formában való igénybevételének lehetősége.
A klienskoordináció zökkenőmentesen folyt, hiszen mind a két megyében foglalkoztatva volt 1-1 klienskoordinátor, akik személyesen vagy telefonon a rehabilitáció teljes időtartama alatt követték az ügyfelet, tájékozódtak az esetleges akadályozottságáról és segítették az eredményes rehabilitációt.

A projekt időszak alatt 1 alkalommal történt szakmai megbeszélés szervezeten belül, de a projektben vállalt feladatok, célok hatékony megvalósítása érdekében elengedhetetlen volt a szolgáltatásokban résztvevő szakemberek közötti hatékony, nyílt és eredményes kommunikáció, együttműködés, ezen túl fontos volt a megvalósítók elkötelezettsége, motiváltsága, nélkülözhetetlen volt a csoportmunka, csapatszellem megléte.

A munkatársak belső kommunikációja az alábbi formában valósult meg:
• e-mailes és személyes megbeszélés
• telefon
• az alapítvány közös levelező listáján keresztül

A projekt megvalósítók közös megbeszélésén túl azonban az azonos klienskör nélkülözhetetlenné tette azt, hogy az egy megyében dolgozók külön–külön is munkacsoportot alkossanak. Az órák szervezésében, az ügyfél személyes adottságaihoz igazodó módszerek kiválasztásában, az egyéni bánásmód meghatározásában minden oktató tapasztalata, véleménye meghatározó volt.
Ezen túl az azonos munkakört ellátó munkatársak szakmacsoporton belüli megbeszélésére is többször sort került telefonos vagy e-mailes formában, ez lehetőséget biztosított arra, hogy az adott modul tanításában felmerülő nehézségekre, problémákra és azok megoldására fókuszáljanak szakemberek.

A régiós lefedettség, és a látássérült emberek teljes körű szolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosítása érdekében az LSER2020 projekt keretében 1 alkalommal szakmai megbeszélésre került sor, a Szolnoki Rehabilitációs Központ és az Alapítvány Rehabilitációs Központjának vezetői között, ahol megállapodtak abban, hogy
- a hozzájuk érkező klienseket tájékoztatják a lakóhelyükhöz közelebb vagy közlekedés szempontjából jobban megközelíthető rehabilitációs központ működéséről.
- szükség esetén a szakemberek a másik szervezet szolgáltatópontjában is szolgáltathatnak megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében

A projekt előrehaladásának, megvalósulásának ellenőrzése a következőképpen valósul meg:

a) Szakmai területen a szakmai vezető
• az indikátorok, vállalások teljesülését folyamatosan figyelemmel követte
• szükség szerint a szakmai tevékenységet nyújtó szakemberek munkáját tanácsadás keretében segítette
• kapcsolatot tartott a pénzügyi vezetővel, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó pénzügyi, tárgyi (eszközvásárlás) megvalósulások tekintetében
• havi kimutatásokat készített, amely tartalmazta a szolgáltató munkatársakra vonatkozó egyéni kontaktóra számokat, és egyéb általuk végzett szakmai tevékenységet
• az esetlegesen felmerülő veszélyek, kockázatok elhárítása érdekében Team megbeszéléseket szervezett a projekt időszak alatt 1 alkalommal

Az ellenőrzés formái:
• online nyilvántartó rendszeren keresztül
• személyesen a papír alapú dokumentáció ellenőrzése legalább egy-egy alkalommal, mely során átvizsgálta a dokumentumok meglétét és azok szabályszerűségét

b) Pénzügyi vezető
• a projekttel kapcsolatban keletkező bizonylatok utalványozása során minden esetben ellenőrizte a bizonylat tartalmát és szakszerűségét, valamint a projektben való elszámolhatóságát
• a költségkövető táblavezetésével, valamint a kötelezően vezetendő számlaösszesítőben, a pályázati költség naprakész követését végezte

c) Az alapítvány elnöke, aki a jelen pályázó szervezet képviselője
• a havi jelentések
• a szakmai vezető és a pénzügyi vezető tájékoztatásai útján figyelemmel kísérte a projekt megvalósítását.

d) Az online nyilvántartó program ellenőrizte, hogy:
• csak arra feljogosított személy vihessen fel adatokat

A központban és a szolgáltatópontban is biztosítva volt a teljes körű rehabilitációhoz szükséges humánerőforrás, tehát minden modul oktatásához rendelkezett az alapítvány a megfelelő végzettségű szakemberrel az alábbiak szerint:

Központban:
• 2 fő elemi rehabilitációs szakember
• 1 fő informatika oktató
• 1 fő mentálhigiénikus
• 2 fő klienskoordinátor-szociális munkás

Szolgáltatópontban:
• 2 fő tiflopedagógus
• 1 fő informatika oktató
• 1 fő mentálhigiénikus
• 2 fő klienskoordinátor-szociális munkás

Számszerűsített eredmények:

Központban:
• bevont kliensek száma: 21 fő, amelyből 1 fő új
• szolgáltatott óraszám: 719 óra
• együttműködési megállapodások száma: 2 db

- Segítséggel Élők Alapítványa (Hajdúnánás)
- Forrás Lelki Segítők Egyesülete (Debrecen)

Szolgáltatópontban:
• bevont kliensek száma: 17 fő, amelyből 4 fő új
• szolgáltatott óraszám: 391 óra
• együttműködési megállapodások száma: 1 db+ 1 db

- Vit-Active Mozgás és Lendület Egyesület
- Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Egyesülete (megújítása)

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás erősségei szakmai, illetve menedzsment szempontból

Menedzsment szempontból:
• az ellátási terület lefedettsége biztosított volt, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében 2 helyszínen ambuláns formában, illetve szükség szerint otthontanítás formában vehették igénybe a kliensek a rehabilitációs fejlesztéseket. A projekt megvalósulását 12 munkatárs végezte, így mind a központban, mind a szolgáltatópontban lehetőség volt az összes modulban való részvételre. A központ és a szolgáltatópont is a kliensek számára jól megközelíthető, frekventált helyen található.
• a projekt időszak alatt 2 fő szakember felvételével történt humánerő-forrás fejlesztés, az LSER2021 projekt indulásával pedig egy újabb munkatárs munkaszerződéssel való foglalkoztatásával növeli, erősíti a szervezet a megvalósítók számát.

Szakmai szempontból erősség:
• több éves szakmai tapasztalattal bíró szakember gárdával rendelkezett az alapítvány, amely biztosította a magas színvonalú szolgáltatásnyújtást
• széles kapcsolati háló segítette a szolgáltatás népszerűsítését, ezáltal a kliens ellátottságot, az alábbiak szerint:

- az együttműködő partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolattartás
- az alapítvány szervezeti egységei révén

• a szervezet jó kapcsolatot ápolt a médiával a szolgáltatás ismertté tétele érdekében, a pandémia időszakban is a megjelenés zökkenőmentesen zajlott az alábbi helyeken:

- A „Hajdúdorogi” újságban
- Hajdúnánási Újságban
- Hajdúsági Sorstársakban
- Hajdupress.hu oldalon a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából az elmúlt 15 évben pályázati finanszírozásból beszerzett materiális, immateriális eszközök nem csak a megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtást biztosították, hanem eszközpróba, eszközkölcsönzés formájában a célcsoport életminőségének javítását is eredményezte, mely által motiváltabbá vált a kliens a rehabilitációban való részvételre.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatás gyengeségei szakmai illetve menedzsment szempontból:

Menedzsment szempontból:
• továbbra is nehézséget okozott új együttműködéseket kötni, hiszen az elmúlt 15 év alatt érdekvédelmi szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, egyházakkal, speciális iskolákkal, esélyegyenlőségi irodákkal, a szociális szférában működő intézményekkel történt már kapcsolatfelvétel
• a félbe maradt modulos képzés miatt a humánerő-forrás kapacitás a következő időszakban nem a tervezett létszámmal fog tudni működni

Szakmai szempontból:
• Problémát jelentett időnként az, hogy a távolabb lévő kisebb településekről a látássérült kliensek hogyan jutnak a szolgáltató helyre, mert az utazási idő gyakran sokszorosa a kontaktórának, illetve jelentős költséget jelent az ügyfél számára, ami részvételi szándékot negatívan befolyásolja

Az LSER2020 pályáztatással, pályázattal, támogatási rendszerével kapcsolatos tapasztalatok (előnyei, hátrányai), javaslatok:

Előny:
• A pályázati kiírás, döntéshozatal és a pályázati támogatás átutalása időben megtörtént, így a szolgáltatásnyújtás folyamatossága a kliensek felé biztosított volt, valamint tervezhetővé vált a projekt működtetése.
• A pályáztató részéről a teljes körű és rugalmas ügyintézés és szakmai segítségnyújtás

Javaslat: Szakmai fórum és a korábban megkezdett szakmai konzultációk továbbfolytatása

Nehézséget okozott:
• a pandémia miatt a személyesen tartandó órák, a kliensek félelme, elővigyázatossága miatt nem teljesülhetett maximálisan, bár lehetőséghez mérten a munkatársak online igyekeztek a rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani.
• az elemi szolgáltatókkal és a pályáztató szervezettel a személyes szakmai megbeszélések a járvány miatt nem valósulhattak meg
• az online nyilvántartó program beállításainak használata, különösen a listák lekérdezéseinél képernyő olvasó programmal részben akadályozott

Segítséget jelentene:
• az online nyilvántartó programhoz vakos felhasználói kézikönyv kiadása
• a kliensek ellátását, illetve a szolgáltatásnyújtás bővítését segítené, ha a félbe maradt képzés folytatása
• az NSZI által szervezett szakmai napok újra működhetnénekEMI

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósul meg.

NSZI